Lidmaatschap

Lidmaatschap

Nunat kent twee soorten leden en een donateursschap:

A-leden
betalen contibutie en kunnen daarvoor onbeperkt zwemmen en naar de sauna-avonden
B-leden
betalen contributie waarvoor onbeperkt kan worden gezwommen
Donateurs
betalen een donateursbijdrage en betalen voor het zwemmen en de sauna-avonden een bedrag per keer
(tijdelijk geen nieuwe Donateur aanmeldingen mogelijk)
 
LIDMAATSCHAP   VOLWASSENEN
KIND (4 T/M 17 jaar) 
EN STUDENTEN
A- Lid
contributie € 180,00 per jaar (€ 15,00 per maand*) € 48,00 per jaar (€ 4.00 per maand*)
zwemmen gratis gratis
sauna-avond  gratis gratis
B- Lid contributie €156,00 per jaar (€ 13,00 per maand*)  €42,00 per jaar (€ 3,50 per maand*)
zwemmen gratis gratis
sauna-avond  € 8,00 per keer € 4,00 per keer
Donateur
(tijdelijk geen nieuwe donateur 
aanmeldingen mogelijk)
contributie € 50,00 per jaar € 8,00 per jaar
zwemmen € 6,00 per keer € 2,00 per keer
sauna-avond  € 8,00 per keer € 4,00 per keer 
 
Kinderen tot en met 3 jaar betalen geen contributie.

Gezinnen betalen voor kinderen tot en met 17 jaar maar voor maximaal 2 kinderen contributie.

De contributie geldt voor de periode van 1 januari tot 31 december.
Voor leden is de totale contributie per jaar gelijk aan 12 x het gegeven maandbedrag.
Leden mogen de jaarcontributie gelijk verdeeld over 12 maanden betalen.
*Voor diegenen die gedurende het jaar lid worden, wordt de jaarcontributie berekend over de nog te zwemmen maanden tot 31 december 
:
      per zwemmaand € 19,50 (B-lid) / € 22,50 (A-lid).

 

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich hier aanmelden of tijdens de wekelijkse zwemactiviteit op zondag.

 

Toegangsprijs zwemmen

TOEGANGSPRIJS ZWEMMEN INCLUSIEF GEBRUIK VAN DE SAUNA ETC.
  VOLWASSENEN KIND (4 T/M 17 JAAR) EN STUDENTEN
A- en B-leden gratis gratis
donateurs €  6,00 € 2,00
introducés €  6,00 € 2,00
NFN-leden € 10,00 € 3,50 (gezinnen max. €20)

 

Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang.