Nunat

 

Het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur, het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu. Het bijzondere van naturisme is dat het zo gewoon is.

(Uit: Naturisme, NFN)

 

Doelstelling

De naturistische zwemvereniging Nunat is opgericht in september 1984.
Het hoofddoel van de vereniging is het zwemmen in gezinsverband in overeenstemming met de naturistische levenswijze.

 

Activiteiten

  • Vrijwel wekelijks (behalve op enkele wedstrijddagen) naturistisch zwemmen met sauna op zondag van 13:30 tot 15:00 uur

  • Vier keer per jaar een sauna-avond van 19:00 tot 22:00 uur

  • 1 Januari 12:30 uur. Nieuwjaarsduik

  • Traditioneel is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waarbij iedereen iets te eten, te drinken en goede voornemens meebrengt, om deze samen met elkaar te delen.

  • Het zwemseizoen wordt afgesloten met een gezamelijke etentje op naturisten terrein.

  • Begin september openen we het zwemseizoen.

 

Zwemseizoen

Het zwemseizoen heeft 8 maanden en loopt van 1 september tot 1 mei.

Van mei tot september wordt er niet in verenigingsverband gezwommen.

 

Op zondagmiddag een paar baantjes zwemmen en daarna lekker opwarmen in de sauna of stoombad.

 

Toegang

Leden en donateurs van Nunat en hun introducés hebben toegang tot de zwemactiviteiten en de sauna-avonden van Nunat.
Leden van andere naturisten verenigingen en NFN-begunstigers hebben op vertoon van hun geldige naturistenkaart toegang tot de zwemactiviteit op zondag. Iemand die wil kennismaken met het naturisme kan de voorzitter vragen om geïntroduceerd te worden.

 

Gedragscode/Ballotage

Indien iemand zich tijdens het zwemmen misdraagt, dan heeft het bestuur het recht de betreffende persoon verdere toegang te weigeren. Nunat volgt hierbij het gedragsprotocol van de NFN. Bij definitieve ontzegging is geen recht op restitutie van betaalde gelden. Daarnaast kan het bestuur, zonder opgaaf van reden, iemand weigeren lid van Nunat te worden.

 

Lidmaatschap

Nunat kent twee soorten leden en een donateursschap:

A-leden
betalen contibutie en kunnen daarvoor onbeperkt zwemmen en naar de sauna-avonden
B-leden
betalen contributie waarvoor onbeperkt kan worden gezwommen
Donateurs
betalen een donateursbijdrage en betalen voor het zwemmen en de sauna-avonden een bedrag per keer
(tijdelijk geen nieuwe Donateur aanmeldingen mogelijk)
 
LIDMAATSCHAP   VOLWASSENEN
KIND (4 T/M 17 jaar) 
EN STUDENTEN
A- Lid
contributie € 180,00 per jaar (€ 15,00 per maand*) € 48,00 per jaar (€ 4.00 per maand*)
zwemmen gratis gratis
sauna-avond  gratis gratis
B- Lid contributie €156,00 per jaar (€ 13,00 per maand*)  €42,00 per jaar (€ 3,50 per maand*)
zwemmen gratis gratis
sauna-avond  € 8,00 per keer € 4,00 per keer
Donateur
(tijdelijk geen nieuwe donateur 
aanmeldingen mogelijk)
contributie € 50,00 per jaar € 8,00 per jaar
zwemmen € 6,00 per keer € 2,00 per keer
sauna-avond  € 8,00 per keer € 4,00 per keer 
 
Kinderen tot en met 3 jaar betalen geen contributie.

Gezinnen betalen voor kinderen tot en met 17 jaar maar voor maximaal 2 kinderen contributie.

De contributie geldt voor de periode van 1 januari tot 31 december.
Voor leden is de totale contributie per jaar gelijk aan 12 x het gegeven maandbedrag.
Leden mogen de jaarcontributie gelijk verdeeld over 12 maanden betalen.
*Voor diegenen die gedurende het jaar lid worden, wordt de jaarcontributie berekend over de nog te zwemmen maanden tot 31 december 
:
      per zwemmaand € 19,50 (B-lid) / € 22,50 (A-lid).

 

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich hier aanmelden of tijdens de wekelijkse zwemactiviteit op zondag.

 

Toegangsprijs zwemmen

TOEGANGSPRIJS ZWEMMEN INCLUSIEF GEBRUIK VAN DE SAUNA ETC.
  VOLWASSENEN KIND (4 T/M 17 JAAR) EN STUDENTEN
A- en B-leden gratis gratis
donateurs €  6,00 € 2,00
introducés €  6,00 € 2,00
NFN-leden € 10,00 € 3,50 (gezinnen max. €20)

 

Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang.